Chief Technical Officer

Född 1975. 

Anställd i aXichem sedan 2019.
Utbildning: Fil. dr. Organisk kemi, Lunds universitet. Civilingenjör i Kemiteknik, Lunds Universitet.
Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Haxel AB. (mitt eget bolag som nu inte har ngn verksamhet)
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot Nexam St Andrews Ltd, 2012-2018
Innehav: 0 aktier.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.