Chief Technical Officer

Född 1975. 

Utbildning: Fil dr. organisk kemi, Lunds Universitet,
Övriga pågående uppdrag: Inga övriga pågående uppdrag.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: November 2018-mars 2019 verksam i egna bolaget Haxel AB, Styrelseledamot Nexam St Andrews Ltd, 2012-2018.
Innehav: 10 000 aktier.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.