Member of the board

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Executive MBA, Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Aqilion AB samt styrelseledamot i Clinical Laserthermia Systems AB. Verkställande direktör och styrelseledamot i Savring Consulting AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Innehavare av Savring Consulting (enskild firma) till 2016.
Innehav: 12 615 A-aktier genom Savring Consulting AB.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.