VD

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2007 och verkställande direktör sedan 2016.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i aXimed AB, aXimed AS och Driftkultur AS. Styrelseordförande i Guizhou aXimed Health Food Co., Ltd, Soya AS och aXichem AS. Styrelseledamot i aXimed HK Ltd, Manakin Ltd, Tofu AS samt i Incendia Pharma AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Innehav: 1 880 391 A-aktier genom Manakin Ltd.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.