Member of the Board

Född 1949. Styrelseledamot sedan 2017.
Utbildning: BSc inom biologi, Bachelor of Commerce, Köpenhamns universitet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Seawood AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot och COO i Bertram Pharma ApS till 2017.
Innehav: 15 141 A-aktier och 1 640 A-aktier genom närstående.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare