Chairman of the Board

Född 1946. Styrelseledamot- och ordförande sedan 2017.
Utbildning: Fil. kand redovisning och finansiering, Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Interlite AB. Innehavare av JGB Consulting. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Eliq AB och i Krickos Transport- tjänster AB till 2015. Styrelseordförande i Sotenäs RehabCenter AB. Styrelseledamot i Ikano Bostad Stockholm Holding AB.
Innehav: 40 000 köpoptioner.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.