Chairman of the Board

Född 1946. Styrelseledamot och ordförande sedan 2017.
Utbildning: Fil. kand redovisning och finansiering, Lunds universitet.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Interlite AB samt i Incendia Pharma AB. Innehavare av JGB Consulting.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Eliq AB, Styrelseordförande i Sotenäs RehabCenter AB. Styrelseledamot i Ikano Bostad Stockholm Holding AB
Innehav: 20 001 aktier.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.