Vice VD, chief sales and marketing officer

Född 1967. Anställd i aXichem sedan 2017.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, University of Lausanne.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Norbiotech A/S och Genetica A/S.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i CPS-drive A/S till 2017.
Innehav: 100 000 köpoptioner, 0 aktier

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.