Vice VD, chief sales and marketing officer

Född 1967. Anställd i aXichem sedan 2017.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, University of Lausanne.
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Genetica AS. Styrelseledamot i aXichem AS.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i CPS-drive AS till 2017
Innehav: 50 001 aktier.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.