Member of the Board

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2007 och verkställande direktör sedan 2016.
Utbildning: Grundskoleutbildning.
Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i aXimed AB, aXimed A/S och Driftkultur A/S. Styrelseordförande i Guizhou aXimed Health Food Co., Ltd och Soya A/S. Styrelseledamot i aXimed HK Ltd, Manakin Ltd och Tofu A/S.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Innehav: 1 832 114 A-aktier genom Manakin Ltd.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.