April 16, 2012
Årsredovisning 2011
Back

Styrelsen för aXichem publicerar idag 16 april 2012 bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Årsredovisningen för tillgänglig på bolagets hemsida www.axichem.se

Back