aXichem AB (publ) publicerar sin årsredovisning
April 08, 2011
aXichem AB (publ) publicerar sin årsredovisning
Back

Från och med idag finns aXichems årsredovisning tillgänglig på bolagets hemsida www.axichem.se

För mer information kontakta Torsten Helsing VD aXichem
E-post: torsten@axichem.se

  

aXichems affärsidé är att utveckla biologiskt nedbrytbara alternativ till så kallade antifoulingingredienser. aXichems produkt är en helt gift fri substans kallad fenylcapsaicin baserad på naturligt förekommande
capsaicin från chilibusken.

aXichem AB • Vikingagatan 39 B • 216 18 Limhamn Tel: +46 46 780 06 73 • e-post: post@axichem.se

Back