aXichem AB slutför metabolismstudie på fenylcapsaicin
November 22, 2012
aXichem AB slutför metabolismstudie på fenylcapsaicin
Back

aXichem AB har under hösten 2012 slutfört en större metabolismstudie av bolagets patenterade anti-foulingingrediens, fenylcapsaicin. I studien blev processerna som styr hur fenylcapsaicin tas upp, omvandlas, bryts ner i biologiska organismer jämfört med motsvarande processer för naturlig capsaicin.

Resultaten av studien är mycket uppmuntrande. -Studien har dokumenterat att upptag, omvandling och nedbrytning av fenylcapsaicin är påfallande likt med naturlig capsaicin, säger aXichem ABs VD, Torsten Helsing, faktisk så lika att vi nu anser det som dokumenterat att fenylcapsaicin kan ses som en analog till naturlig capsaicin.

Det förväntas att studien kommer att ha stor betydelse i processen mot kommersialisering av fenylcapsaicin.

Back