aXichem ansöker om patent för aXiphen® som förstärkare av biotillgänglighet för människa och djur
October 26, 2017
aXichem ansöker om patent för aXiphen® som förstärkare av biotillgänglighet för människa och djur
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har lämnat in en patentansökan avseende bolagets syntetiska capsaicin, aXiphen®, samt analoger till produkten, som förstärkare av biotillgänglighet (bioenhancer) för såväl människa som djur. Biotillgänglighet betyder i korthet hur mycket av ett ämne, i till exempel kost eller läkemedel, som tas upp i kroppen. En så kallad bioenhancer är en substans som ökar biotillgängligheten för andra substanser.

- Patentet är en naturlig förstärkning av aXichems befintliga patentportfölj och ger oss möjlighet att kommersialisera flera viktiga användningsområden för aXiphen. Patentansökan täcker in såväl djurfoder, som kosttillskott och läkemedel, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl 09:30

Back