aXichem ansöker om patent för fenylcapsaicin som substans för behandling av läckande tarm
November 23, 2020
aXichem ansöker om patent för fenylcapsaicin som substans för behandling av läckande tarm
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har lämnat in en patentansökan avseende bolagets naturanaloga capsacin, fenylcapsacin, samt varianter av produkten, som substans för behandling av läckande tarm. Läckande tarm innebär att tarmväggens skyddsbarriär försvagats och därmed släpper igenom gifter och bakterier ut i blodomloppet, vilket kan ge upphov till en rad olika sjukdomstillstånd. Läckande tarm är ett tillstånd som under de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet, bland annat i samband med diskussioner kring sambandet mellan kost och tarmhälsa.
aXichems patentansökan har titeln ”Capsaicyns in the treatment of leaky gut”.

– I arbetet med djurhälsa har vi succesivt fått mer kunskap om hur vår produkt fungerar och detta har inspirerat oss att se närmare på hur samspelet mellan onda och goda bakterier påverkas av phenylcapsaicin. Vi har nu betydande kunskap om vår produkt och dess unika positiva effekt på tarmhälsa. I linje med vår patentstrategi fortsätter vi att bygga ett starkt och brett skydd för våra produkter. Patentansökan beskriver användningen av phenylcapsaicin mot läckande tarm, eller ”leaky gut” som är det engelska begreppet, och andra närliggande tarmproblem. Patentet är ett viktigt steg för aXichem och stärker ytterligare vår solida grund för arbetet inom såväl bolagets kärnområden som framtida farmaceutiska områden, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

aXichem har globalt patentskydd av molekylen fenylcapsaicin, derivat av fenylcapsaicin, metoden att framställa huvudmolekylen och derivat av molekylerna.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2020, klockan 16.30 CET.

Back