aXichem ansöker om patent för phenylcapsaicin för behandling vid ideopatisk lungfibros
June 10, 2021
aXichem ansöker om patent för phenylcapsaicin för behandling vid ideopatisk lungfibros
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier meddelar att bolaget lämnat in en patentansökan för att skydda bolagets produkt, phenylcapsaicin, för användning vid behandling av idiopatisk lungfibros (IPF). IPF karaktäriseras av progressiv fibros (ärrbildning) i lungorna, vilket innebär att symtomen förvärras med tiden. Sjukdomsbilden innebär ihållande hosta, återkommande lunginfektioner och svår andfåddhet. Bakgrunden till sjukdomen är i huvudsak okänd men t ex rökning, virusinfektioner och mag/tarm-relaterade problem som gastroesofageal reflux har möjliga orsakssamband (källa: internmedicin.se). aXichems inlämnade patentansökan har titeln Capsacin derivatieve in the treatment of ideopathic pulmonary fibrosis.

- IPF är ett väl beforskat sjukdomstillstånd och med de resultat vi sett i våra studier, avseende användning av phenylcapsaicin inom området, bedömer vi det som värdefullt för aXichem att söka patent för tillämpningen. Patentet stärker ytterligare vår redan starka patentportfölj och i förlängningen hoppas vi kunna bidra till behandling av en svår sjukdom, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.  

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2021 kl 08:45 CET. 

Back