aXichem bildar dotterbolag i Norge och knyter viktiga resurser till bolaget
December 03, 2019
aXichem bildar dotterbolag i Norge och knyter viktiga resurser till bolaget
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalierhar  som meddelats i bolagets kvartalsrapport bildat ett helägt dotterbolag i Norge, aXichem AS. Skälet till bolagsbildningen är att aXichem under en längre tid anlitat externa resurser i framför allt Bergen i Norge, där bolagets VD är bosatt, avseende framför allt regulatoriska frågor och patentärenden, men även gällande expertkunnande i inom vetenskapliga områden.

– Nu knyter vi viktiga kompetenser till bolaget och anställer till att börja med två personer i det norska dotterbolaget. Vi bedömer att det är väsentligt att bygga upp den här kompetensen i bolaget och det blir också ett mer kostnadseffektivt sätt att arbeta och samordna aktiviteter inom IP, regulatoriska frågor och forskning. aXichem AS registrerades i oktober och nu är kontor och medarbetare på plats i Bergen, säger Torsten Helsing, VD i aXichem. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2019 kl 09:45 CET.

Back