aXichem erhåller nytt patent för bredare användning av aXiphen som salmonellahämmare
August 26, 2019
aXichem erhåller nytt patent för bredare användning av aXiphen som salmonellahämmare
Back

aXichem AB (publ),har fått ytterligera ett europeiskt patent godkänt avseende bolagets naturanaloga capsaicin, aXiphen, som salmonellahämmare för fjäderfän. Patentet ger ett heltäckande skydd för användning av aXiphen, och andra syntetiska analoger, som ingrediens i fjäderfäfoder, bland annat för att förebygga salmonella hos olika slags fåglar. Patentskyddet gäller till november 2035 och omfattar aXiphen som ingrediens i foder till till exempelvis kycklingar, höns, kalkoner, ankor och gäller såväl tama fjäderfän, uppfödda i kommersiella anläggningar, som vilda fåglar. 

-  Det här är ett patent som kan komma att få stor betydelse för våra affärer framöver eftersom det ger oss patentskydd för en mängd applikationer inom området fjäderfäfoder, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Patentet har rubriken ”Bird feed salmonella” EP3358965 

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades ursprungligen, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2019 kl 11:15 CET.  

Back