aXichem erhåller nytt patent och är redo inför den kommande lanseringen av sin unika fenylcapsaicin-produkt i Brasilien, världens tredje största exportör av kycklingkött
May 13, 2022
aXichem erhåller nytt patent och är redo inför den kommande lanseringen av sin unika fenylcapsaicin-produkt i Brasilien, världens tredje största exportör av kycklingkött
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att bolaget har erhållit ett patentgodkännande i Brasilien för fenylcapsaicin som ingrediens i fjäderfäfoder, särskilt kycklingfoder. Patentgodkännandet passar väldigt bra i tiden då aXichem har ansökt om registrering som fodertillsats hos ministeriet för jordbruk, boskap och försörjning (MAPA) i Brasilien. aXichems mål är att få ett godkännande i Brasilien för produkten, för användning som ingrediens i djurfoder, under 2022. Produkten kommer att hanteras och marknadsföras av aXichems partner och distributör CHR. Olesen. En MAPA-registrering kommer att ge aXichem möjlighet att etablera sig på den växande marknaden för fjäderfäproduktion i Brasilien, och marknadsföra aXiphens postiva effekter på tillväxt och tarmhälsa hos djuren. Brasilien är världens tredje största exportör av färskt kycklingkött och leveranserna uppgick till cirka 4 miljoner ton under perioden januari till november 2021, en ökning med 9,08 % jämfört med 2020 (Poultry World.net).

"Vårt mål är att ha ett godkännande för aXiphen® som fodertillsats i Brasilien under 2022 och det är därför mycket bra att vi nu har ett gediget patentskydd på plats för vår unika produkt. Vi är angelägna om att börja marknadsföra produkten i Brasilien, en marknad där vi ser en enorm kommersiell potential. Med alla bevisade positiva effekter som vår produkt har demonstrerat i flera studier hos kycklingproducenter i Europa och Kina, ser jag att aXiphen har möjligheten att bli en standard för antibiotikafri kycklingproduktion för Brasilien”, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.
 

Mer om aXiphen®
aXiphen är en naturanalog substans, ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då aXiphenär syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturligt capsaicin. Den avgörande skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från chili och därför har varierande kvalitet och därmed sällan når en koncentration över 85 procent. aXiphen har minst 97 procents koncentration och förutsägbara egenskaper. En av de stora industriella fördelarna med aXiphen är att aXichem i produktionen kan styra dess vatten- och fettlöslighetsförmåga, något som är ytterst viktigt när man ska använda ämnet i olika typer av slutprodukter. aXiphen har godkännande enligt GRAS food i USA och enligt Novel Food i Europa.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022 klockan 08:30 AM CET. 

Back