aXichem erhåller order från Actives & Co avseende aXivite, att användas i produktutvecklingsprojekt för den franska marknaden
July 20, 2020
aXichem erhåller order från Actives & Co avseende aXivite, att användas i produktutvecklingsprojekt för den franska marknaden
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har erhållit en första order avsedd för produktutveckling, från sin franska distributör Actives & Co. I mars år  tecknade aXichem ett avtal avseende marknadsföring, försäljning och distribution med Actives & Co, en leverantör av ingredienser av hög kvalitet. Den inledande aXivite-ordern från Actives & Co kommer att användas i ett utvecklingsprojekt med målsättningen att få ta fram rätt sammansättning för en produkt för viktkontroll.  

Det är mycket glädjande att vi ser den här aktiviteten på den franska marknaden. Inledningsvis rör det sig om en begränsad volym, 15 kilo aXivite. Värdet ligger naturligtvis i potentialen och det faktum att det nu pågår produktutveckling baserad på aXichems capsaicinanaloga produkt, aXivite. Produkter för viktkontroll är ett växande segment i Frankrike, precis som på många andra marknader, och jag är nöjd över att vi har en konkurrenskraftig produkt att erbjuda, säger Lucas Altepost, Vice President at aXichem. 

Den franska marknaden för kosttillskott är Europas tredje största, efter Italien och Tyskland, och värderades 2013 till 610 miljoner Euro (FederSalus, 2014). Viss källor anger ännu högre siffror. Syndicat National de Compléments Alimentaires (Synadiet) anger siffran 1,48 miljarder Euro för 2014, vilket skulle innebära en ökning med 6,4 procent sedan 2013. Enligt Synadiet var de mest populära produktkategorierna 2014, hälsodrycker, kosttillskott mot stress och sömnproblem samt produkter för matsmältning och viktkontroll. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2020 kl 09.30 CET.

Back