aXichem erhåller patent för användning av fenylcapsaicin vid behandling av läckande tarm
September 01, 2022
aXichem erhåller patent för användning av fenylcapsaicin vid behandling av läckande tarm
Back

aXichem AB (publ) (“aXichem”), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har erhållit ett patent avseende bolagets naturanaloga capsaicin, fenylcapsaicin, samt varianter av produkten, som substans för behandling av läckande tarm. Patentet är en viktig förstärkning i bolagets patentportfölj och kommersiellt värdefullt eftersom det skyddar bolagets unika produkt inom ett användningsområde där produkten i tester visat på tydlig effekt.

Läckande tarm innebär att tarmväggens skyddsbarriär försvagats och därmed släpper igenom gifter och bakterier ut i blodomloppet. Läckande tarm medför risk för en rad olika sjukdomstillstånd och har därför under de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet, bland annat inom forskning kring sambandet mellan kost och tarmhälsa.
aXichems patentansökan har titeln ”Capsaicyns in the treatment of leaky gut”.


- Jag ser stora möjligheter för fenylcapsaicin i produkter som tangerar farmaceutiska tillämpningar. Tack vare att produkten visat god effekt i låga doser är den ett intressant alternativ. Patentet är ett viktigt steg för aXichem och stärker ytterligare vår solida grund för arbetet inom såväl bolagets kärnområden som inom framtida farmaceutiska områden, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

aXichem har globalt patentskydd av molekylen fenylcapsaicin, derivat av fenylcapsaicin,metoden att framställa huvudmolekylen samt derivat av molekylerna. Patentansökan ”Capsaicyns in the treatment of leaky gut” lämnades in i november 2020.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2022, kl. 08:45 CEST.

Back