aXichem erhåller patent för industriell produktionsprocess för fenylcapsaicin samt varianter av produkten
April 16, 2021
aXichem erhåller patent för industriell produktionsprocess för fenylcapsaicin samt varianter av produkten
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har fått ett nytt patent godkänt för den industriella produktionsprocessen för bolagets naturanaloga fenylcapsaicin. Patentansökan lämnades in i mars 2020 och tar hänsyn till den industriella processens krav på robusthet, kommersiellt tillgängliga råvaror och övriga förutsättningar avseende praktiska parametrar för att möjliggöra en fullskalig produktion av produkten.

– Det nya patentet är ett värdefullt tillskott i vår portfölj och är i linje med den långsiktiga patentstrategi vi haft sedan starten. Patentet är utformad så att den även skyddar motsvarande tillverkningsprocesser för en mängd andra capsaicinderivat, det vill säga varianter av vår produkt med den karakteristiska trippelbindningen, som kan visa sig vara intressanta i framtiden, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 16 april 2021 kl 11:30 CET.

Back