aXichem får ny order på aXivite till ett totalt värde av 280 000 USD från sin distributör SEE Nutrition
October 18, 2022
aXichem får ny order på aXivite till ett totalt värde av 280 000 USD från sin distributör SEE Nutrition
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att företaget har fått en ny order från sin amerikanska distributör SEE Nutrition. SEE Nutrition marknadsför och distribuerar aXichems unika syntetiska capsaicinprodukt, aXivite, på den amerikanska marknaden och riktar sig till innovativa leverantörer av sport-, fitness-, pre-workout och viktkontrollprodukter, samt kosttillskott.

I juni 2022 meddelade aXichem att företaget hade ingått ett leverans- och forskningsavtal med en av SEE Nutritions kunder, det ledande, innovativa aktiva sportnäringsföretaget Iovate Health Sciences International Inc. ("Iovate"). Enligt villkoren i avtalet kommer aXichem och Iovate att samarbeta inom områdena forskning, utveckling och kommersialisering av produkter som innehåller aXichems naturanaloga capsaicinprodukt, aXivite. aXichem uppskattardet kommersiella värdet av avtalet med Iovate till cirka 5 miljoner USD fördelat över de kommande tre åren. Den nu erhållna ordern är den första leveransen under detta avtal.

”Jag är mycket glad över den utveckling vi nu upplever med aXivite och jag är mycket nöjd med utvecklingen av vårt samarbete med Iovate och med SEE Nutrition”, säger Lucas Altepost, Vice President och VP Sales & Marketing på aXichem.

”Vi är mycket nöjda med den tidiga adoptionen, och vi ser med introduktionen av aXivite phenylcapsaicin i USA”, säger Elias Chiatalas, VD för SEE Nutrition. ”Vi ser fram emot ett framgångsrikt partnerskap med både aXichem och Iovate när vi fortsätter att utveckla marknaden för denna innovativa ingrediens.”

Den nordamerikanska marknaden för kosttillskottsprodukter för sport och träning förväntas visa en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 6 % under prognosperioden 2021-2026. Ökad hälsomedvetenhet, hälsosam livsstil, ökande antal hälsoklubbar och fitnesscenter, och ändrade konsumentpreferenser för näringsprodukter är de viktigaste tillväxtdrivkrafterna för den nordamerikanska marknaden för sportnäring, enligt MordorIntelligence.com.

Denna information är sådan som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2022, kl. 10:40 CEST.

Back