aXichem förstärker organisationen inom marknadsföring och försäljning genom rekrytering av Lucas Altepost
November 07, 2016
aXichem förstärker organisationen inom marknadsföring och försäljning genom rekrytering av Lucas Altepost
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, tillväxtfrämjande och salmonellahämmande tillsats i djurfoder, samt inom enskilda farmaceutiska har knutit till sig Lucas Altepost i rollen som Director of Sales and Marketing. Lucas Altepost har mer än femton års erfarenhet från bioteknikindustrin, framför allt inom området kosttillskott, och har arbetat i ledande befattningar inom marknad och försäljning i företag som Hofset Biocare ASA (HBC-group) och norska bolaget Pronova Biopharma.

- aXichem befinner sig i en mycket spännande fas. Efter en period av intensivt utvecklingsarbete, och förberedelser för regulatoriska godkännanden, kan fokus nu läggas mer på försäljning och internationell affärsutveckling. Jag ser en stor potential för aXichems produkter, säger Lucas Altepost.  

 Jag är verkligen glad över att Lucas Altepost nu går in i rollen som Director of Sales and Marketing för aXichem. Hans erfarenhet, kunnande och kontakter framför allt på fodersidan, men även till viss del inom marina tillämpningar, ökar betydligt aXichems möjligheter att effektivt kunna bearbeta marknaden och ta bolaget in i full kommersialisering, säger Torsten Helsing, VD I aXichem. 

 Lucas Altepost har en magisterexamen i företagsekonomi från Universitetet i Lausanne, Schweiz. Han tillträdde sin tjänst på aXichem den 1 november 2016 och kommer att arbeta ifrån Oslo i Norge.

Back