aXichem genomför tester av aXiphen® som salmonellahämmare hos svin i samarbete med foderproducent
May 23, 2017
aXichem genomför tester av aXiphen® som salmonellahämmare hos svin i samarbete med foderproducent
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, genomför tester av aXiphen® som tillsats i svinfoder. Testerna genomförs i samarbete med en foderproducent och innebär att sammanlagt tusen svin, vid en anläggning i Nederländerna, kommer att få foder med aXiphen® som tillsats, med målsättningen att förebygga salmonella hos djuren.

– Det är ett spännande område. Vi har kommit en bit in i testet och har fått en del tidiga positiva signaler från testanläggningarna, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.
En ökande medvetenhet hos konsumenterna när det gäller matkvalitet och djurhälsa har gjort att svinproducenterna tittar på alternativ när det gäller tillsatser i foder. Uppfödarna har också mycket att tjäna rent produktionsmässigt om de undviker sjukdomar hos djuren. Detta har blivit starka drivkrafter på marknaden för svinfoder, säger Torsten Helsing.

Testerna kommer att pågå under andra och tredje kvartalet i år.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2017 kl 10:30

Back