aXichem har ansökt om patent avseende aXiphen® som TRPV1 agonist
April 28, 2016
aXichem har ansökt om patent avseende aXiphen® som TRPV1 agonist
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, tillväxtfrämjande och salmonellahämmande tillsats i djurfoder, samt enskilda farmaceutiska områden, har registrerat en internationell patentansökan (PCT) avseende bolagets syntetiska capsaicin, aXiphen®, som är en så kallad agonist mot en viss typ av receptor, som brukar kallas capsaicin-receptorn eller TRPV1 (transient receptor potential vanilloid subfamily, member 1).

En agonist är en substans, som binder till en receptor i eller på ytan av en cell och ger en viss signal in i cellen. Signalen orsakad av capsaicin-receptorn är i området som reglerar smärta och värme.

- Vi har i en in vitro studie på celler påvisat selektiv specificitet för TRPV1-receptorn. I och med det öppnar sig långsiktigt intressanta möjligheter för flera olika läkemedelsapplikationer. Ett potentiellt område är smärtbehandling. Ett patent för aXiphen® som TRPV1-agonist ger oss värdefullt skydd och intressanta möjligheter inom ett brett medicinskt område, säger Johan Arvidsson, VD i aXichem.

Back