aXichem har säkerställt volymproduktion av aXivite® genom Erbo Spraytec
February 24, 2020
aXichem har säkerställt volymproduktion av aXivite® genom Erbo Spraytec
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har tillsammans med schweiziska samarbetspartnern Erbo Spraytec producerat den första större volymen av aXichems produkt aXivite. Produkten bygger på aXichems naturanaloga fenylcapsaisin och är avsedd att ingå som ingrediens i kosttillskott för användning till exempel för viktminskning eller förbättrad tarmhälsa. 

– Erbospraytec har producerat 700 kilo aXivite av hög kvalité och med de egenskaper som krävs för att produkten, som är i pulverform, enkelt ska kunna användas i sluttillverkarens produktionsprocess. Vi är mycket nöjda med resultatet, säger Torsten Helsing, VD i aXichem. 

USA-marknaden, där aXichem har godkännande enligt GRAS för sin produkt, för viktminskningspreparat uppgick år 2017 till 66 miljarder USD enligt ResearchAndMarkets.com. Den globala marknaden för ”Weight Management” beräknas uppgå till mer än 442 miljarder USD år 2025, med en beräknad genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 8,2% under perioden enligt marketwatch.com

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 24 februari 2020 kl 08:30 CET.

Back