aXichem ingår distributionsavtal med Chr. Olesen Group
September 22, 2017
aXichem ingår distributionsavtal med Chr. Olesen Group
Back

aXichem AB (publ) (”aXichem”), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har idag ingått avtal med Chr. Olesen & Co SA. (”Chr. Olesen Group”) avseende distribution och marknadsföring av aXichems produkt aXiphen® i Europa och Latinamerika.

Avtalet innebär en rätt för Chr. Olesen Group att sälja produkten aXiphen® som fodertillsats i Europa och Latinamerika. Lansering av produkten, som kommer att marknadsföras under det registrerade varumärket aXiphen®, är planerad till slutet av 2017.

Chr. Olesen Group är ett globalt marknads- och försäljningsbolag för ingredienser och tillsatser till foder-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Chr. Olesen Group, med kunder över hela världen, har sitt huvudkontor i Köpenhamn samt dotterbolag globalt, bland annat i Belgien, Tyskland, Brasilien, och USA.

aXichem har tidigare i år meddelat att produkten aXiphen® uppnått mycket goda resultat som tillväxtfrämjande och salmonellahämmande komponent i kycklingfoder samt att produkten hämmar salmonella hos svin.

– Vi har sedan en tid tillbaka haft ett informellt samarbete med Chr. Olesen Group och det är glädjande att vi nu har ett avtal på plats. Olesen är en väl sedd aktör med stort kunnande och jag ser att de kan tillföra stort värde i våra kommande kundsamtal, säger Torsten Helsing, VD i aXichem. 

– aXiphen® har potential att nå stor framgång på fodermarknaden. Att förebygga salmonella och öka djurens tillväxt är relevant för kyckling- och svinproducenter över hela världen. aXiphen® kan vara lösningen på problemet. Vi är mycket nöjda med avtalet och med möjligheten att ytterligare utveckla vårt samarbete, säger Mads C. Olesen, CEO i Chr. Olesen Group

 

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2017 kl 11:00.

Back