aXichem inleder samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för utveckling av ytbehandling för marinindustrin
February 11, 2016
aXichem inleder samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för utveckling av ytbehandling för marinindustrin
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden, har inlett ett tekniksamarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås för att utveckla färgsystem som är mindre miljöbelastande än traditionella kopparbaserade system. Målsättningen är att ta fram ett färgsystem som kan användas inom marinindustri och fiskodling.

-Vi ser stora möjligheter inom både marinindustri och fiskodling. Med SP som teknikpartner kommer vi att bli starkare i våra befintliga projekt, men också ha möjlighet att hitta nya områden, så som till exempel fiskodling. Här är det av stor vikt att ha ytbehandlingssystem som är fria från tungmetaller. SPs erfarenhet, experimentella resurser och kompetens kommer att vara till stor nytta för aXichem, säger Johan Arvidsson, VD i aXichem.

Samarbetet med SP innebär konkret att vi får en partner som kan hjälpa oss i det interna utvecklingsarbetet. Då aXichem nu har allt intensivare relation till framtida kunder, så ställs stora krav på möjligheter att kunna göra effektivitetstester samt kunna bidra med analytisk kompetens. SP har både erfarenhet och resurser inom området.

-SPs affärsidé handlar till stor del om att vara en innovationspartner till industrin. Samarbetet med aXichem är ett ypperligt exempel på detta, som inte kommer att stoppa med marinindustri utan även ta oss till andra områden, säger Benny Lyvén, sektionschef på SP.

För ytterligare information kontakta:
Johan Arvidsson, VD, aXichem. Telefon: 070-897 44 39. E-post: johan.arvidsson@axichem.se

Om aXichem
aXichem utvecklar, patenterar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier. Bolagets produkt är en naturanalog substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Fördelen med ett syntetiskt capsaicin är att substansen kan hålla en jämnar kvalitet och finnas tillgänglig i större volym än det naturliga capsaicin som finns i chilifrukten. Tillämpningar finns inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om bolaget finns på www.axichem.se 

Back