aXichem inleder studie med jordbruksuniversitet avseende fenylcapsaicin som möjlig växtpromotor och anti-salmonella ingrediens i foderindustrin
March 27, 2014
aXichem inleder studie med jordbruksuniversitet avseende fenylcapsaicin som möjlig växtpromotor och anti-salmonella ingrediens i foderindustrin
Back

aXichem har ett tecknat ett forskningsavtal med ett ledande europeiskt lantbruksuniversitet för att dokumentera fenylcapsaicins potentiella egenskaper som växtpromotor och anti-salmonella ingrediens i foder för kommersiell fjäderfäproduktion. Slutrapport förväntas bli klar under tredje kvartalet 2014.

Foder till fjäderfä är en global marknad som omsätter ca 115 miljarder USD per år och förväntas ha en fortsatt stark tillväxt.

Det har länge varit känt att naturligt capsaicin hämmar utveckling av salmonella hos fjäderfäbesättningar och det finns forskning som visar att naturligt capsaicin kan fungera som en växtpromotor om det tillsätts i foder till fjäderfä. Den starkt begränsade tillgången på naturligt capsaicin har emellertid gjort det mycket svårt kommersialisera kunskapen.

-   ”Kan vi dokumentera en positiv effekt med fenylcapsaicin både som växtpromotor och anti-salmonella ingrediens ger det aXichem en mycket positiv effekt i våra samarbeten med partners i foderindustrin,” säger Torsten Helsing, VD i aXichem.  

Back