aXichem lämnar in ny ansökan, avseende Novel Food-godkännande för aXiphen®, enligt nya EU-direktivet
February 08, 2018
aXichem lämnar in ny ansökan, avseende Novel Food-godkännande för aXiphen®, enligt nya EU-direktivet
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier har, i linje med den plan som tidigare kommunicerats, lämnat in en ny ansökan om godkännande för produkten aXiphen® enligt europeiska Novel Food. Den nya ansökan är utformad så att den uppfyller de krav som gäller för det direktiv (EU) 2015/2283, som implementerades 1 januari 2018.

-  Det känns mycket bra att vi följt vår tidplan för arbetet med en ny ansökan. Vi har omarbetat ansökan enligt den rekommendation som vi fick av handläggande myndighet i Nederländerna, vilket gör att vi nu möter de krav som ställs i det nya regulativet. Jag bedömer att vi har goda förutsättningar för en bra handläggningsprocess, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Om Novel Food
Nya livsmedel (Novel Food (NF)) är reglerade i förordning EG nr 258/97 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser. Novel Food avser livsmedel och livsmedelsingredienser som inte funnits på marknaden, i någon större utsträckning, innan EU-förordningen trädde i kraft den 15 maj 1997. Sådana livsmedel måste riskvärderas och godkännas av EU-kommissionen innan de får börja säljas inom EU. Syftet är att skydda folkhälsan genom att kontrollera att livsmedlen är säkra. Mer information om hur en Novel Food-ansökan går till finns på www.livsmedelsverket.se

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 klockan 11:30

Back