aXichem lämnar in patentansökan avseende fenylcapsaicin som bio-enhancer för substrat av vissa cytokromisoformer, enzymer som används för metabolism av läkemedel
February 22, 2022
aXichem lämnar in patentansökan avseende fenylcapsaicin som bio-enhancer för substrat av vissa cytokromisoformer, enzymer som används för metabolism av läkemedel
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har lämnat in en patentansökan för bolagets fenylcapsaicin som bio-enhancer för substrat av vissa Cytokrom P450-isoformer, enzymer som är involverade i metabolismen av flera vanliga läkemedel. Fenylcapsaicin har testats som en bio-enhancer för Cytokrom P450 tillsammans med flera aktiva substanser. Signifikanta positiva resultat visades med ett specifikt substrat av Cytokrom P450 som bland annat reglerar melatonin. Melatonin är ett kroppseget hormon som produceras av tallkottkörteln, som reglerar sömn-vakna cykler. Melatonin produceras också syntetiskt och tillhandahålls i receptfria läkemedel för korttidsbehandling av sömnproblem. Fenylcapsaicin hämmar endast två av Cytokrom P450-undergrupperna vilket innebär att det är liten risk för oönskad effekt på andra aktiva substanser.

"Vi är väldigt glada över data från studierna, som ingår i patentansökan, och de möjligheter detta öppnar inom marknadssegmenten kosttillskott och läkemedel. Genom att använda fenylcapsaicin som en bioförstärkare kan dosen av den aktiva substansen, i detta fall melatonin, vara mindre jämfört med standarddosen, vilket innebär en mängd fördelar. Det betyder färre administreringar, längre tid mellan administreringarna eller mindre mängd för varje administrering. En minskad mängd substans minskar också risken för biverkningar. För producenterna på den växande marknaden för melatonin innebär det att mindre råvara kan användas och marginalerna kan ökas”, säger Torsten Helsing, VD för aXichem.

En bio-enhancer är ett medel som används för att öka biotillgängligheten för ett visst ämne. Förmågan för en förening att fungera som en bioförstärkare kan bero på en mängd olika fysiologiska mekanismer. En mekanism inkluderar hämning av endogena enzymer som bryter ned materialet som levereras och tas upp genom tarmen. Cytokrom P450-enzymer (CYP) är endogena enzymer involverade i levermetabolismen av en majoritet av de läkemedel som används. Genom att hämma sådana isozymer bromsas eller förhindras metabolismen av vissa läkemedel. Detta kan förlänga halveringstiden för läkemedlet. Om dessa läkemedel är i sin aktiva form kan de utöva sin aktivitet under en längre tid och de kommer att vara i en högre koncentration jämfört med situationer där dessa isozymer inte hämmas.

Denna information är sådan som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan stående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022, kl. 08:30 CEST.

Back