aXichem levererar sju ton aXiphen® till distributören CHR. Olesen
January 27, 2020
aXichem levererar sju ton aXiphen® till distributören CHR. Olesen
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har levererat sju ton av produkten aXiphen till bolagets distributör CHR. Olesen, för leverans till slutkunder verksamma inom djurfoderproduktion i Europa. Det sammanlagda värdet på ordern från CHR. Olesen beräknas uppgå till cirka 1,5 miljoner SEK. 

Som tidigare meddelats producerade aXichem, genom samarbetspartnern Erbo Spraytec, i december den första industriella volymen av produkten aXiphen och säkerställde att processen fungerade och uppfyllde kvalitetskraven. Nu har alltså sju ton aXiphen i pulverform levererats till CHR. Olesen, som i sin tur kommer att sälja produkten vidare till producenter inom djurfoder (feed) eller kosttillskott/livsmedel (food). 

– Levereransen till CHR. Olesen är inledningen till våra gemensamma aktiviteter på den europeiska marknaden. CHR. Olesen har ett nätverk och en logistikverksamhet som möjliggör en ny och spännande fas för aXichem, säger Torsten Helsing, VD i aXichem. 

Mer om aXiphen
aXiphen är en naturanalog substans, ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då aXiphenär syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturligt capsaicin. Den avgörande skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från chili och därför har varierande kvalitet och därmed sällan når en koncentration över 85 procent. aXiphen har minst 97 procents koncentration och förutsägbara egenskaper. En av de stora industriella fördelarna med aXiphen är att aXichem i produktionen kan styra dess vatten- och fettlöslighetsförmåga, något som är ytterst viktigt när man ska använda ämnet i olika typer av slutprodukter. aXiphen har godkännande enligt GRAS food i USA och enligt Novel Food i Europa. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 27 januari 2020 kl 11:30 CET.

Back