aXichem: Muscletech Burn iQ som innehåller aXivite, säljs genom världsledande amerikanska återförsäljaren GNC
February 01, 2023
aXichem: Muscletech Burn iQ som innehåller aXivite, säljs genom världsledande amerikanska återförsäljaren GNC
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att produkten Muscletech Burn iQ, där aXivite® är en av de aktiva ingredienserna, nu finns tillgänglig för marknaden genom ytterligare en stark säljkanal, nämligen den världsledande amerikanska återförsäljaren GNC (General Nutrition Corporation). GNC är ett ledande globalt företag inom hälsa och välbefinnande som tillhandahåller vetenskapsbaserade produkter av hög kvalité. GNC bedriver verksamhet över hela världen genom företagsägda butiker, nationella och internationella franchisebutiker, digital handel samt genom starka grossist- och detaljhandelspartnerskap. Mellan åren 2009 och 2019 visade GNC en global årlig omsättning om cirka 2 miljarder USD.

”Det är mycket glädjande att Burn iQ finns på hyllorna och i sortimentet hos GNC och att aXivite väl synligt i listan över ingredienserna i produkten. GNC är ett fantastiskt skyltfönster för aXivite och den kommersiella potential som följer av att vara med på produktlistan hos världens största återförsäljare av kosttillskott kommer att synas i våra intäkter 2023. Lanseringen hos GNC är också ett bra bevis på vårt positiva samarbete med Iovate Health Sciences,” säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

Den nordamerikanska marknaden för kosttillskott avsedda för sport och träning förväntas växa med i genomsnitt drygt 6% under perioden 2021–2026 enligt MordorIntelligence.com. Det som driver tillväxten är en ökad medvetenhet om hälsa och hälsosam livsstil, men också att det öppnas fler träningscentra och att kunskapen hos konsumenterna om kosttillskott blivit större.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2023, kl.15:00  CEST.

Back