aXichem och danska Saponin Innovation Center, vid Agro Food Park i Århus, startar samarbetsprojekt
August 15, 2016
aXichem och danska Saponin Innovation Center, vid Agro Food Park i Århus, startar samarbetsprojekt
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, tillskott i djurfoder samt enskilda farmaceutiska områden, har inlett ett samarbetsprojekt med danska Saponin Innovation Center IVS, vid Agro Food Park i Århus. Syftet med projektet är att utvärdera eventuella synergier mellan proteinet saponin, som utvinns ur spannmålsväxten quinoa, och aXichems naturanaloga capsaicinprodukt aXiphen®.

– Vi kommer gemensamt att ansöka om projektfinansiering och har för detta ändamål bildat ett gemensamt bolag, Capsonin ApS som vi äger till lika delar. Med de goda resultat vi sett av fodertillskottet aXiphen®feed, i våra kycklingstudier, är det av värde att ta reda om det finns ytterligare områden inom djurfoder som kan vara intressanta för oss, säger Torsten Helsing, VD i aXichem. Vi har indikationer på att aXiphen® också skulle vara till nytta inom svinuppfödning. Tillsammans med Saponin Innovation Center får vi resurser att utvärdera denna spännande möjlighet, säger Torsten Helsing.

aXichem kan, förutom med produkten aXiphen®, bidra med sina erfarenheter från tidigare genomförda studier. Den gemensamma förhoppningen är att påbörja studier under kommande vinter och samtidigt etablera samarbete med svinindustrin. Projektet ger aXichem möjligheten att nå en ny spännande marknad i samarbete med en innovativ dansk aktör. 

Back