aXichem och norska Brynsløkken tecknar intentionsavtal i syfte att etablera aXiphen® inom vattenbruk
October 15, 2018
aXichem och norska Brynsløkken tecknar intentionsavtal i syfte att etablera aXiphen® inom vattenbruk
Back

aXichem AB (publ),som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, har tillsammans med norska bolaget Brynsløkken tecknat ett intentionsavtal med målsättningen att gemensamt etablera aXiphen® som ingrediens i produkter för användning inom vattenbruk.  Brynsløkken producerar idag påväxthämmande ytbehandling för bland annat fiskeredskap, under varumärket Notorius, med Chile som huvudmarknad.   

- Brynsløkken är ett innovativt bolag som verkar inom ett område där aXiphen har potential att göra stor skillnad. Samarbetet kommer att omfatta såväl tester av produkten som en kommersiell del, där Brynsløkken får rättigheter att sälja aXiphen på marknaden för vattenbruk, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.   

Brynsløkken grundades 2004 och producerar och säljer idag produkter under varumärkena RESPECT, antifouling för båtar, samt Notorius, antifouling för fiskeredskap.  Primärmarknaden är Chile där Brynsløkken har en stadigt ökande marknadsandel som idag uppgår till cirka 40 %.Huvudägare är norska VESO.

aXiphen® kan, under nuvarande regulativ situation, användas utan särskilda godkännanden i Chile.

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2018 kl 09:00

Back