aXichem och samarbetspartnern Chr. Olesen tar första steget i lanseringen av aXiphen på fodermarknaden
January 25, 2023
aXichem och samarbetspartnern Chr. Olesen tar första steget i lanseringen av aXiphen på fodermarknaden
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att Chr. Olesen, en ledande distributör av foderingredienser i Europa och Amerika, har lagt till aXichems egenutvecklade ingrediens aXiphen® till sin officiella produktportfölj. Inkluderingen av aXiphen i produktlinjen är det första steget i ett marknadsföringsprogram inför kommande lansering och bekräftar ytterligare Chr. Olesens engagemang för att tillhandahålla innovativa och högkvalitativa foderlösningar till marknaden.

"Vi ser fram emot det kommande feed additive-godkännandet i Europa och produktregistreringen i Sydamerika för aXiphen, och att fullt ut marknadsföra och sälja denna innovativa ingrediens till ledande foderproducenter", säger Christian D. Olesen, Head of Business Development Feed på Chr. Olesen. "Jag är stolt över att ta hand om marknadsintroduktionen av aXiphen och arbeta tillsammans med mitt erfarna internationella team, såväl som med produktexperterna på aXichem. ", säger Christian D. Olesen, som representerar 5:e generationen på familjeägda Chr. Olesen Group.

"Vi är glada över att aXichem har fått de första kommentarerna från europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) på sin fodertillsatsapplikation och vi är övertygade om att bolaget närmar sig ett godkännande från EFSA. aXichem har arbetat nära det regulatoriska teamet för att säkerställa att all relevant information skickas till EFSA under de kommande månaderna. Jag har fullt förtroende för att vårt erfarna team kommer att leda en framgångsrik lansering av aXiphen”, säger Mads C. Olesen, ägare och VD för Chr. Olesen Group.

"Det är fantastiskt att börja arbeta med förlanseringen av aXiphen och att planera marknadsintroduktionen tillsammans med det inspirerande och kunniga teamet på Chr. Olesen. Jag är förvissad om att aXiphens värdeskapande egenskaper kommer att tas emot väl av producenterna av fjäderfäfoder, säger Torsten Helsing, vd för aXichem.

Om fenylkapsaicin och aXiphen

Hälsofördelarna med chili, med dess aktiva ingrediens capsaicin, har varit kända i århundraden. aXichems egenutvecklade molekyl, fenylcapsaicin, kombinerar den naturligt förekommande fenylgruppen med capsaicin, sammankopplade med en trippelbindning. Resultatet är ett innovativt naturanalogt capsaicin med hög renhet, där hettan är kraftigt reducerad.

Studier har bevisat effektiviteten av aXiphen® som ingrediens i fjäderfäfoder. I en studie avseende förekomst av salmonella på golvet i produktionsanläggningar för kycklinguppfödning, gavs djuren en tillsats av 15 ppm fenylkapsaicin i fodret. Studien genomfördes i ett fullskaligt försök med kommersiell broilerproduktion under jordbruksförhållanden. Studien omfattade 18 anläggningar för uppfödning med 57 djurstallar och 1 659 540 kycklingar. Studiens slutsats var att 15 ppm fenylkapsaicin i fåglarnas foder minskade förekomsten av salmonella statistiskt signifikant. Minskningen gällde såväl antalet anläggningar och som antalet djurstallar.

Om Chr. Olesen Group

Chr. Olesen är ett familjeägt företag som grundades 1885 i Danmark. Företaget har decennier av erfarenhet av att distribuera ingredienser till foder-, livsmedels- och läkemedelsindustrin över hela världen. Chr. Olesen tillhandahåller produktkvalitet och säkerhet, med kunskap om priser i linje med marknadsförhållanden och trender – samt effektiv lagring, en global leveransservice och snabba transporter. Verksamheten bygger på långsiktiga relationer och strategiska partnerskap med kunder och leverantörer. Mer om Chr. Olesen på www.chr-olesen.dk

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2023, kl. 08:30 AM CEST.

Back