aXichem publicerar årsredovisning 2019
May 05, 2020
aXichem publicerar årsredovisning 2019
Back

aXichem AB (publ) har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida under https://www.axichem.com/investors-relations/#financial-reports

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl 09:50 CET.

Back