aXichem publicerar årsredovisning
May 07, 2021
aXichem publicerar årsredovisning
Back

aXichem AB (publ) publicerar idag årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida

https://www.axichem.com/investors-relations/#financial-reports

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021, kl. 10:15 2021.

Back