aXichem tecknar produktionsavtal med Chr. Olesen Synthesis och säkerställer kapacitet för tillverkning av råvaran fenylcapsaicin
December 05, 2019
aXichem tecknar produktionsavtal med Chr. Olesen Synthesis och säkerställer kapacitet för tillverkning av råvaran fenylcapsaicin
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalierhar tecknat ett avtal med danska Chr. Olesen Synthesis, del av Chr. Olesen Group, avseende tillverkning av råvaran fenylcapsaicin som är den aktiva komponenten i aXichems produkter aXiphen, aXiphen Feed, aXivite och aXiphen Bio. 

Avtalet innebär att aXichem säkerställer kapacitet för tillverkning av fenylcapsaicin och kompletterar den tillverkning som idag sker i Kina. Inom ramen för avtalet kommer aXichem genom en investering motsvarande cirka 2,5 miljoner kronor att säkerställa såväl teknisk som regulatorisk implementering av produktionsprocessen. aXichem kommer att behålla kontroll och ägande av framställningsmetod samt befintliga och framtida IP-rättigheter förknippade med produktionen. 

– Under året har vi tillsammans med Chr. Olesen Synthesis arbetat med att föra över och testa vår tillverkningsmetod för fenylcapsacin till deras anläggning i Danmark. Det har varit ett positivt samarbete och vi bedömer att Chr. Olesen Synthesis har den kunskap och de tekniska förutsättningar som behövs för att hantera tillverkningen av fenylcapsaicin framöver. Det kvarstår en del praktiskt arbete, men under första halvåret 2020 bör allt vara på plats för storskalig produktion. Detta samarbete ger ett viktigt komplement till den produktion som görs i Kina, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.

– Chr. Olesen Synthesis är mycket glada över avtalet med aXichem och att, efter ett noggrant förarbete, kunna erbjuda denna relativt avancerade produktion av phenylcapsaicin. Vi ser att vårt stora kunnande inom syntetisk produktion och vår moderna produktionsanläggning kommer att garantera hög kvalitet i samarbetet med aXichem, säger Thomas Moestrup, Managing Director vid Chr. Olesen Synthesis.

aXichem har sedan 2017 ett avtal med Chr. Olesen Group avseende distribution och marknadsföring av aXichems produkt aXiphen® i Europa och Latinamerika, som ger Chr. Olesen Group rätt att sälja produkten aXiphen® som fodertillsats i Europa och Latinamerika. 

Chr. Olesen Group är ett globalt marknads- och försäljningsbolag för ingredienser och tillsatser till foder-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Chr. Olesen Group, med kunder över hela världen, har sitt huvudkontor i Köpenhamn samt dotterbolag globalt, bland annat i Belgien, Tyskland, Brasilien, och USA.

Läs mer om Chr. Olesen Synthesis http://www.cosynthesis.dk

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 5 december 2019 kl 08:30 CET.

Back