aXichem tecknar samarbetsavtal med Safinah Coatings för marknadsföring och försäljning av aXiphen® i Europa
June 08, 2015
aXichem tecknar samarbetsavtal med Safinah Coatings för marknadsföring och försäljning av aXiphen® i Europa
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden, har tecknat ett samarbetsavtal med brittiska företaget Safinah Coatings Ltd., för marknadsföring och försäljning av aXichems patenterade, naturanaloga capsaicin, aXiphen®. Safinah är en erkänd och väl etablerad aktör inom området marin ytbehandling. De besitter kunskaper och erfarenheter som kompletterar aXichem och kommer att förbättra kvalitén i arbetet med att introducera aXiphen® i den marina ytbehandlingsindustrin.  

– Vi är mycket nöjda med det samarbete vi har inlett med Safinah, säger Johan Arvidsson, VD i aXichem. Det har redan öppnat ett antal dörrar för oss, som bland annat resulterat i att världsledande färgtillverkare nu genomför tester med aXiphen® för utvärdering av produktens påväxthämmande effekt, säger Johan Arvidsson.

För att minska påväxten av havstulpaner och andra vattenlevande organismer på fartygsskrov, fritidsbåtar och offshore-anläggningar, har olika bottenfärger med tillsatser av biocider använts. Fram till 2003 använde man främst tennorganiska tillsatser. På senare år är det dock främst kopparoxid (Cu2O) som används. Dessa ämnen ger en biocidverkan till färgen, vilket motverkar den oönskade påväxten. Dessvärre påverkar gifterna även andra organismer i havet på ett skadligt sätt. Det har genomförts tester med naturligt capsaicin, i utblandad form, tillsammans med färgprodukter, vilka har uppvisat positiva resultat och såväl det naturligt förekommande capsaicinet som aXichems patenterade aXiphen® kan erbjuda ett alternativ till de miljöskadliga biociderna i dagens påväxthämmande båtbottenfärg.

Läs mer om Safinah Coating Ltd., på www.safinah.co.uk

Back