aXichem uppdaterar bolagets mål för 2022 och intensifierar kommersialiseringen av såväl aXiphen som aXivite
December 09, 2021
aXichem uppdaterar bolagets mål för 2022 och intensifierar kommersialiseringen av såväl aXiphen som aXivite
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, uppdaterar bolagets mål för 2022 och intensifierar arbetet med att etablera den naturanaloga produkten, fenylcapsaicin, som salmonellahämmande ingrediens i djurfoder, som hälsofrämjande komponent i kosttillskott samt som bioenhancer. aXichem kompletterar därmed de målsättningar som meddelades i rapporten för tredje kvartalet 2021. Under 2022 har aXichem som målsättning att, genom ramavtal med en större djurfoderproducent i Europa, skapa en stabil position för fenylcapsaicin som standardingrediens i djurfoder. Vidare kommer bolaget att kommersiellt förstärka det godkännande enligt Novel Food, som produkten redan har i EU, genom att ansöka om ”Feed Additive”-godkännande i EU och att erhålla ett ”Feed Additive” godkännande i Brasilien. De nya kompletterande målsättningarna för bolaget kommer även att kommenteras under den presentation som bolaget håller vid Redeye Investor Forum i Malmö, senare idag.
– Det övergripande målet är oförändrat att etablera vår produkt i de utvalda segmenten i EU, Sydamerika och USA på ett sådant sätt att produktionskapacitet och logistik ger kunden en positiv upplevelse. Tillsammans med vår distributör CHR. Olesen, har vi pågående positiva och konstruktiva diskussioner med flera större foderproducenter, som vi bedömer kan resultera i avtal under nästa år och långsiktigt ge produkten en stark position på marknaden. Genom att lägga Feed Additiv till våra starka data från tester och vårt Novel Food har vi en komplett produkt i alla avseenden, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.  

aXichem har det senaste året genomfört ett antal studier och tester på fenylcapsaicin för att ta fram data som stödjer säkerhet och effekt av produkterna aXiphen® feed och aXivite®. Båda dessa produkter är kosttillskott som främjar tarmhälsa – aXiphen® feed som ingrediens i djurfoder och aXivite® som kosttillskott för viktkontroll för människor. Vidare har nya tester där produkten utvärderats som bioenhancer, det vill säga som förstärkare av en annan ingrediens i till exempel ett kosttillskott, visat att fenylcapsaicin har unika och kommersiellt intressanta egenskaper.

– Under 2021 har vi sett många nya konsumentprodukter i Europa och USA lanseras, med aXivite som aktiv ingrediens. Målsättningen för nästa år är att fortsätta denna fina utveckling för det produktsegmentet inom kosttillskott som främjar tarmhälsa och viktkontroll. Inom detta område positionerar vi även fenylcapsaicin som bioenhancer i produkter som inte klassas som läkemedel. Ett intressant område med stor potential som vi kommer att arbeta vidare med under 2022, säger Lucas Altepost, vice VD och VP Marketing & Sales i aXichem.

Mer om aXiphen
aXiphen är en naturanalog substans, ett syntetiskt framställt och patenterat capsaicin. Då aXiphenär syntetiskt framställd har substansen en mängd fördelar jämfört med naturligt capsaicin. Den avgörande skillnaden ligger i att naturligt capsaicin extraheras från chili och därför har varierande kvalitet och därmed sällan når en koncentration över 85 procent. aXiphen har minst 97 procents koncentration och förutsägbara egenskaper. En av de stora industriella fördelarna med aXiphen är att aXichem i produktionen kan styra dess vatten- och fettlöslighetsförmåga, något som är ytterst viktigt när man ska använda ämnet i olika typer av slutprodukter. aXiphen har godkännande enligt GRAS food i USA och enligt Novel Food i Europa.


Informationen är sådan som aXichem AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-09 08:30 CET.

Back