aXichem utökar sin biocidansökan för ökat dataskydd och starkare immateriella rättigheter inom anti-fouling
November 23, 2015
aXichem utökar sin biocidansökan för ökat dataskydd och starkare immateriella rättigheter inom anti-fouling
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden, har beslutat att ansöka om biocidgodkännande enlig så kallad Full Union Listing. Godkännande enligt Full Union Listing ger aXichem ett i tid längre, samt mer omfattande, dataskydd än det godkännande enligt EU:s biociddirektiv, Annex 1, som bolaget tidigare planerat söka.

-          Som vi tidigare kommunicerat har vår avsikt varit att lämna in ansökan enligt Annex 1 under fjärde kvartalet i år. Som en del av den processen har vi haft en avstämning med EUs kontrollmyndighet, Ctbg i Holland, där vi blev rekommenderade att använda möjligheten till utökat dataskydd, säger Johan Arvidsson, VD i aXichem. Genom att söka enligt Full Union Listing får vi ett skydd som stärker våra immateriella rättigheter betydligt under 15 år.  Detta medför en signifikant förbättring över den tidsram som aXichems patent ger, säger Johan Arvidsson.

Beslutet innebär att ett begränsat antal kompletterande studier ska genomföras under första halvåret 2016 och inlämning av ansökan om godkännande planeras till sommaren 2016. aXichems bedömning är att det inte påverkar tidpunkten för kommersialisering av bolagets teknologi inom anti-fouling-området.

För ytterligare information kontakta:

Back