aXichem utser Johan Arvidsson till ny VD
March 19, 2015
aXichem utser Johan Arvidsson till ny VD
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden, utser Johan Arvidsson till ny VD. Johan Arvidsson, som har lång erfarenhet från kommersialisering av nya produkter inom kemiindustrin, bland annat från DuPont AB, har från årsskiftet varit sälj- och marknadschef i aXichem. Johan Arvidsson tillträder som VD den 23 mars och samtidigt övergår Torsten Helsing, som varit VD i aXichem sedan 2007, till en roll som arbetande styrelseordförande.  Förändringen i aXichems ledning är en del bolagets planerade utveckling och kommersialisering av aXiphen®.

- Jag är mycket nöjd över att Johan Arvidsson tar över som VD och att Torsten Helsing fortsätter arbeta i aXichem i sin roll som ny styrelseordförande, säger Lars Thunberg, styrelseordförande i aXichem. I och med den här förändringen får bolaget ett tydligt fokus på kommersialisering och försäljning, samtidigt som vi behåller viktig erfarenhet och kompetens, säger Lars Thunberg.

- Jag är glad att ha fått förtroendet att leda aXichem i den här fasen i bolagets utveckling, säger Johan Arvidsson.  Det är ett uppdrag med spännande utmaningar. Jag ser många möjligheter för aXiphen® inom olika produktområden, säger Johan Arvidsson.

Johan Arvidsson utbildad civilingenjör i kemiteknik och med flera ledande poster inom DuPont bakom sig, så som Sverigechef och ansvarig för försäljning i Norden och Baltikum. Under tiden i DuPont arbetade Arvidsson inom ett flertal olika affärsområden och har en bred erfarenhet av produkter inom de marknader som är intressanta för aXichem. 

aXichems styrelseordförande Lars Thunberg fortsätter i styrelsen som ledamot.

Back