aXichems sälj- och marknadschef, Johan Arvidsson, köper aktier i aXichem
March 11, 2015
aXichems sälj- och marknadschef, Johan Arvidsson, köper aktier i aXichem
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden, meddelar att bolagets sälj- och marknadschef, Johan Arvidsson, har förvärvat sammanlagt 23 000 aktier, motsvarande 0,36%, i aXichem. Förvärvet har skett genom att en av bolagets större ägare, LMK Stiftelsen, sålt motsvarande del av sitt innehav till Arvidsson. Arvidsson anställdes i aXichem i november 2014 och tillträdde sin tjänst i januari i år.

- aXichem har en mycket intressant produkt med stor potential inom flera olika tillämpningsområden, det har jag fått bekräftat under mina första månader i bolaget. Det känns därför väldigt bra att få delta utvecklingen, både som medarbetare och aktieägare, säger Johan Arvidsson, sälj- och marknadschef i aXichem. 

Back