aXichems styrelse och ledning förvärvar aktier i aXichem
June 17, 2021
aXichems styrelse och ledning förvärvar aktier i aXichem
Back

aXichem AB (publ), meddelar att vissa av bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare har förvärvat aktier i bolaget genom en transaktion som genomförts med tre av bolagets största aktieägare; Manakin Ltd., LMK Bolagen och Black Arrow Ltd.

Sammantaget förvärvas 110 008 aktier i aXichem, till en kurs om 30 SEK per aktie, enligt följande fördelning:

Jan Gustavsson    20 001 aktier

Jakob Axelsson    10 002 aktier

Jörn Berthelsen    10 002 aktier

Gunilla Savring     10 002 aktier

Lucas Altepost      50 001 aktier

Erik Lager              10 000 aktier

 

- Jag är mycket glad över det engagemang och den starka tro på framtiden för aXichem som styrelsen och ledningen visar, säger Torsten Helsing, VD i aXichem.  

Denna information är sådan som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2021, kl. 08:30 CEST.

Back