aXichems varumärke aXiphen registrerat
January 28, 2015
aXichems varumärke aXiphen registrerat
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, för användning inom områden såsom påväxthämmande båtbottenfärg, skadedjursbekämpning i skogs- och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden, har i början av januari säkrat internationellt skydd av varumärket aXiphen. Först att kungöra registreringen av aXiphen var Norwegian Industrial Property Office (NIPR). aXichem kommer att marknadsföra och sälja sitt naturanaloga capsaicin, fenylcapsaicin, under varumärket aXiphen. Den första konsumentprodukten med aXiphen som aktiv substans lanseras i Hong Kong våren 2015.  

Back