aXichems VD Torsten Helsing kommenterar bolagets utveckling i en intervju med Västra Hamnen Corporate Finance
December 20, 2023
aXichems VD Torsten Helsing kommenterar bolagets utveckling i en intervju med Västra Hamnen Corporate Finance
Back

aXichem AB (publ), meddelar att Västra Hamnen Corporate Finance har publicerat en intervju med aXichems VD Torsten Helsing där han kommenterar bolagets Feed Additve-godkännande I Brasilien samt status för den regulatoriska processen för produkten i EU. Se intervjun här https://youtu.be/LXSYzfPCeS0?si=1sMrcnuMG80dbvZW

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2023 kl 08:30 CET. 

Back