aXichems vice VD, Lucas Altepost, köper aktier i aXichem
January 12, 2018
aXichems vice VD, Lucas Altepost, köper aktier i aXichem
Back

aXichem AB (publ), som utvecklar och marknadsför naturanaloga industrikemikalier, meddelar att bolagets vice VD, Lucas Altepost, idag har förvärvat 4 500 aktier i aXichem. Altepost har sedan  slutet av 2016 varit engagerad i aXichem och tillträdde tjänsten som vice VD i augusti 2017. Altepost har haft en nyckelroll i de nya relationer som bolaget byggt och de framgångsrika tester som genomförts med aXiphen® som salmonellahämmare och tillväxtpromotor i kyckling- och svinproduktion. 

Denna information är sådan information som aXichem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2018 kl 15:15

Back