February 25, 2011
Bokslutskommuniké 2010
Back

Sammanfattning helåret 2010:

• Fokus på industriellt samarbete
• Fortsatt fokus regulativa processer
• Fortsatt produktutveckling med industriella aktörer

  

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2010:

• Avtal med nordamerikanska partners
• Avtal med Knoell Consult avseende REACH-godkännande i Europa
• Inledande diskussioner med potentiella leverantörer i Kina

Back