Bokslutskommuniké   Kvartalsrapport 4, oktober – december 2013
February 28, 2014
Bokslutskommuniké   Kvartalsrapport 4, oktober – december 2013
Back

Viktiga händelser under 2013

  • aXichem börjar bygga försäljnings- och marknadsorganisation inför kommersialiseringen av fenylcapsaicin
  • aXichem vidgar aktivt affärsområdet för att bland annat inkludera reduktion av salmonella i kycklinguppfödning
  • aXichem byter handelsplats för aktien till NASDAQ OMX First North

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

  • aXichem genomför en emission som stärker bolagets finanser inför den kommersiella fasen
Back