Flaggningsmeddelande rörande aXichem AB
January 18, 2012
Flaggningsmeddelande rörande aXichem AB
Back

Efter att den avslutade företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, kommer LMK Ventures ABs innehav i aXichem AB att genom teckning i företrädesemissionen öka med 1.269.758 aktier till 1.741.980 aktier. Aktieinnehavet motsvarar 12,5% av kapitalet och rösterna i aXichem AB (publ) som är noterat på Aktietorget.

För ytterligare information kontakta:

Peter Ragnarsson, VD, LMK Ventures AB, tel. +46 75 555 1193

Back