August 30, 2011
Halvårsrapport 2011
Back

Sammanfattning av första halvåret 2011:

  • Påbörjade intressesamtal med ytterligare bolag i USA avseende utvecklingav slutprodukter
  • Positiv utveckling av den pågående godkänningsprocess i Europa
  • Pågående detaljdiskussioner om avtal med leverantörer i Kina
  • Byte av listningsplats från NGM till Aktietorget.
Back